Erilaisilla teoksilla, kuten vaikkapa valokuvilla sekä musiikilla on tietynlaiset tekijänoikeudet, jotka ohjaavat rahaa myös tekijän pankkitilille. Tässä tapauksessa siis esimerkiksi musiikkikappaleen säveltäjä tai jonkun otoksen valokuvaaja saa aina tietyn summan rahaa, kun kappale soi radiossa tai kuva julkaistaan sanomalehdessä. Tekijänoikeuspalkkiot ovatkin tärkeä keino ansioiden kartuttamisessa, oli kyseessä sitten valokuvaaja, muusikko tai muu artisti. Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin erityisesti musiikkiin, musiikin tekijänoikeuksiin sekä musiikin hintaan.
Tekijänoikeudet musiikissa
Musiikinkin kohdalla tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta taiteelliseen tai kirjalliseen teokseensa. Tämä koskee niin musiikkiteoksen sävellystä, sanoitusta kuin esitystäkin. Mukaan luetaan lisäksi myös kustannustoiminta – ainakin joiltakin osin. Musiikin tekijänoikeuksia hallinnoivat Teosto sekä Gramex. Teosto vastaa sanoittajien, säveltäjien sekä musiikin kustantajien tekijänoikeusmaksuista, kun taas Gramex hoitaa esiintyvien artistien sekä äänitteiden kustantajien tekijänoikeusasioita. Vuoden 2017 aikana nämä erilliset yritykset yhdistyvät Suomen Musiikkiluvat ry:ksi, joka jatkossa tulee hoitamaan kaikki musiikkilupa-asiat Suomessa.
Musiikissa, kuten muissakin tekijänoikeussuojaa liittyvissä aloissa on aina ensin määriteltävä, ylittääkö teos niin sanotun teoskynnyksen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että teoksen – tässä tapauksessa musiikkikappaleen tai muunlaisen musiikkiteoksen – on oltava tarpeeksi omaperäinen, jotta se pääsee tekijänoikeuslain piiriin. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan arvioida taiteellista arvoa, vaan ainoastaan teoksen tai kappaleen uniikkiudella on merkitystä.
Muusikot ja musiikin tekijät saavat siis korvauksen luomastaan musiikista, kun se ylittää teoskynnyksen ja tekijänoikeudenomistaja on tehnyt sopimuksen tekijänoikeuksia hallinnoivan yrityksen kanssa. Tällöin korvaus maksetaan Gramexille tai Teostolle (myöhemmin Suomen Musiikkiluville) ja tämä sitten tilittää tekijänoikeuskorvaukset musiikintekijälle tietyin väliajoin.
Milloin musiikista maksetaan tekijänoikeusmaksuja?
Kun kuuntelet musiikkia yksin tai vaikkapa muutaman ystäväsi kanssa, ei sinun tarvitse maksaa tekijänoikeusmaksuja. Maksat niitä kuitenkin välillisesti esimerkiksi striimauspalveluja käyttäessäsi. Yleensä tuollaisista palveluista pulitetaan vajaan kymmenen euron kuukausimaksu, josta sitten artistitkin lopulta saavat osansa. Jos kuitenkin järjestät tapahtuman, jossa osallistujia on tuhansia, ei oma henkilökohtainen striimauspalvelutilisi yleensä enää olekaan sellainen, jota voisit näissä tilanteissa käyttää. Tällöin sinun on nimittäin maksettava tekijänoikeuksia kappaleista, joita tapahtumassa soitat.
Tekijänoikeusmaksuja maksetaan siis aina, kun musiikkia soitetaan vaikkapa taustamusiikkina ravintolassa, baarissa, kauppakeskuksessa tai kampaajalla. Myös esimerkiksi puhelimitse toimivat asiakaspalvelut ja muut call center-tyyppiset yritykset maksavat tekijänoikeuksia jonotusmusiikistaan ja löytyypä monenlaista tekijänoikeuden alaista jumputusta myös kuntosaleilta, jotka myös maksavat näistä oikeuksista. Lista on tietysti pitkä ja kattaa monia muitakin paikkoja, joissa taustamusiikkia käytetään, nämä ovat vain esimerkkejä. Musiikkiluvat tulee hakea myös aina ennen tapahtumia, jotta tekijänoikeudet saadaan myös maksettua ajallaan. Jokaiselle erilaiselle tilanteelle ja tapahtumalle löytyy hinnasto, josta löytää kuukausihinnan kuukausittain soitetuiden musiikkiminuuttien tai muun sopivan määreen mukaan. Järjestäjän on punnittava miten luvat rajoitetaan – ovatko ne maksettavissa jo ennen tapahtumaa vai otetaanko niiden maksuun laina, joka myöhemmin maksetaan takaisin tapahtuman päätyttyä.
Kannattaa aina myös huomioida se, että toisin kuin omissa yksityistilaisuuksissa, tulee omistamansa yrityksen suljetuissakin tilaisuuksissa soitetusta taustamusiikista maksaa tekijänoikeusmaksuja. Tällöin kun musiikki ja sen soittaminen liittyvät yritystoimintaan, jonka tarkoituksena on tietysti ansaita rahaa.
Kuinka paljon tekijänoikeuksista pitää maksaa?
Tekijänoikeusmaksut vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaisessa tilanteessa ja kuinka paljon musiikkia soitetaan. Maksut voivat olla kympistä aina tuhansiin euroihin. Yleensä mitä pienempi yleisö on, sitä pienemmällä summalla tekijänoikeusmaksuista pääsee. Myös esimerkiksi teatterien kohdalla vaikuttaa se, kuinka monta esitystä on – eli kuinka usein siihen kuuluvaa musiikkia esitetään. Taustamusiikissa ei toki voida tietää puolestaan kuin tunnit, joina tekijänoikeudenalaista musiikkia esitetään, joten silloin lasketaan maksettava summa näiden perusteella. Call Centereissä perusteena ovat puolestaan liittymien määrät. Mitä vähemmän liittymiä, sitä edullisemmaksi tekijänoikeusmaksut tulevat. Myös esitystilan koko tai se, kuinka paljon asiakaspaikkoja siinä on, voi vaikuttaa tekijänoikeusmaksun suuruuteen.
Tuottajat ja esittäjät saavat korvauksen esimerkiksi musiikkivideoiden esittämisestä ravintolassa, eli tässä pitää myös olla huolellinen niin, että laskee kaikki korvauksenalaiset musiikin esitystavat yhteen. Siispä niin musiikkivideoiden, television tai radion kauttakin esitettävä musiikki kuuluu tekijänoikeuksien piiriin. Myös elävästä musiikista yleensä maksetaan jonkinlainen korvaus, tämä ei kuitenkaan kuulu Teosto- vaan Gramex maksujen piiriin. Aina kannattaa siis ottaa tarkasti selvää, millaisia maksuja musiikin esittämisestä milläkin formaatilla meneekään.
Yleisesti voidaan sanoa, että tekijänoikeusmaksut ovat aina sitä kalliimpia, mitä keskeisemmässä osassa musiikki tapahtumassa on. Eli esimerkiksi festivaalien tulee maksaa reilusti enemmän tekijänoikeuskorvauksia, kuin paikan, jossa musiikki on vain taustamusiikkia.
Mitä artistille jää käteen?
Artistit saavat ainakin osan tuloistaan erilaisina tekijänoikeuskorvauksina. Se, millaisia korvauksia kukakin saa, riippuu tietysti siitä, miten on musiikin tekemiseen osallistunut ja onko tehnyt sopimuksen Teoston tai Gramexin (myöhemmin Suomen Musiikkiluvat Ry:n) kanssa. Kun tämä homma on hoidettu, tilittää tekijänoikeuksia hallinnoiva taho saamastaan summasta sopimuksen mukaisen tekijänoikeuspalkkion muusikolle aina esimerkiksi kuukausittain.
Tekijänoikeuspalkkioita musiikin tekijä saa, kun hänen kappaleensa soi joko radiossa, televisiossa tai jossakin julkisessa tapahtumassa. Myös nykypäivänä yleisten suoratoistopalveluiden kautta soitettavasta musiikista maksetaan tekijänoikeuskorvauksia tiettyjen sopimusten perusteella. Toki artisti lisäksi saa myös levytyssopimuksen määrittämiä rojalteja kappaleiden kuuntelukerroista.
Vaikka ajat ovat muuttuneet, pätee silti nykyäänkin se, että mitä suositumpi kappale on, sitä enemmän tekijänoikeuksien omistaja voi siitä saada rahaa. Ainakin, jos tekijänoikeuksien perusteella saatavista tuloista puhutaan.

Author maria
Published
Categories Radio